Trais Shipping Ltd

+380 48 234 5550

33, Zhukovskogo Street,office 512

65045, Odessa, Ukraine

Shipagency - Chartering